fbpx
skip to Main Content
+371 20 004 172 info@vpalv.com

Cietušo aizsardzības biedrība "VPA"

Cietušo aizsardzības biedrība “VPA” ir dibināta 2018.gada 23.maijā, apvienojoties domubiedriem, kuri savā profesionālajā darbībā ir guvuši lielu pieredzi, risinot jautājumus, kas saistīti ar palīdzību nelaimes gadījumos cietušajām personām, kā arī ar šo personu bojātajām mantām un īpašumiem.

Katru dienu notiek ceļu satiksmes negadījumi, kuros cilvēki gūst dažāda rakstura traumas, kuru ārstēšana pārsvarā ir ilgstoša un komplicēta. Daudzi paliek par invalīdiem uz visu mūžu un zaudē iespēju pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un gūt ienākumus. Diemžēl arī bojāgājušo personu skaits nav mazs, kā rezultātā bieži bez apgādnieka paliek bojāgājušās personas bērni. Kā liecina prakse, cietušajām personām ir vajadzīga zinošu speciālistu palīdzība un konsultācijas, lai tās saņemtu atbilstošas atlīdzības un kompensācijas, it sevišķi gadījumos, kad Latvijas Republikas rezidenti ir cietuši ārvalstīs.

Ļoti bieži cietušās personas no ārzemju apdrošināšanas kompānijām saņem neatbilstošu atlīdzību, jo savas valsts pilsoņiem ārzemju apdrošinātāji līdzīgās situācijās parasti izmaksā ievērojami lielākas apdrošināšanas atlīdzības. Šajos gadījumos ir jāpārzina Eiropas savienības apdrošināšanas vadlīnijas un apdrošināšanas atlīdzību izmaksu procesa nianses un prakse.

Lasīt vairāk...

Biedrības mērķis

Sniegt atbalstu un profesionālu palīdzību personām, kuras kādā no Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm, ir fiziski un/vai morāli cietušas ceļu satiksmes negadījumos, kā arī citos nelaimes gadījumos.

Biedrības misija

Mūsu misija ir atbalstīt ikvienu cietušo personu un viņu tuviniekus, lai pēc nelaimes gadījuma ikviens saņemtu atbilstošu apdrošināšanas atlīdzību par radītajiem zaudējumiem un morālajām ciešanām, kā arī saņemtu medicīnisko un psiholoģisko palīdzību.

Biedrības vīzija

Panākt godīgu attieksmi no apdrošinātājiem un taisnīgu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu ikvienai cietušajai personai.

Par biedrību

Atsauksmes

Iestāšanās

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība. Lai kļūtu par Biedrības biedru ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums.

Pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz Biedrības juridisko adresi vai elektroniski parakstītu nosūtīt uz Biedrības e-pasta adresi info@vpalv.com.

Nepieciešamības gadījumā Biedrības valde pieteicējam var pieprasīt iesniegt dokumentu kopijas, kas apliecina pieteicēja izglītību un/ vai profesionālo pieredzi.

Biedri

Jānis Ābiks

Jānis Ābiks

Valdes loceklis
Armands Briška

Armands Briška

Valdes loceklis
Aiga Andersone

Aiga Andersone

Valdes loceklis
Jānis Bojaruns

Jānis Bojaruns

Biedrs
Benita Griškevica

Benita Griškevica

Biedrs
Sandra Katkovska

Sandra Katkovska

Biedrs
Oļegs Voronovs

Oļegs Voronovs

Biedrs
Katrīna Reikmane

Katrīna Reikmane

Biedrs
Izolde Glavāne

Izolde Glavāne

Biedrs
Edgars Trautmanis

Edgars Traumanis

Biedrs
Back To Top