fbpx
skip to Main Content
+371 20 004 172 info@vpalv.com

Mēs palīdzam cietušajiem un viņu tuviniekiem

Biedrībā darbojas vairāku profesiju pārstāvji – juristi, advokāti, medicīnas darbinieki, psihologi u.c., kuri, apvienojot savas profesionālās zināšanas, spēj sniegt gan informatīvas konsultācijas, gan praktisku palīdzību ikvienam, kurš nelaimes gadījuma rezultātā ir fiziski vai morāli cietis.

Biedrībā darbojas profesionāli ārsti, kuri bezmaksas var novērtēt cietušo personu gūtās traumas un veselības traucējumus un informēt par visatbilstošākajiem ārstēšanas veidiem un to saņemšanas iespējām. Tāpat, pēc konsultācijas ar cietušo personu, Biedrības ārsti sniedz atzinumu par cietušās personas veselības stāvokli pēc ceļu satiksmes negadījuma, kā arī sagatavo citus atzinumus, kas nepieciešami apdrošināšanas kompensāciju saņemšanai.

Jebkurš nelaimes gadījums cietušajai personai rada ne tikai fiziskas traumas un sāpes, bet arī psiholoģisku pārdzīvojumu. Ceļu satiksmes negadījums rada smagus emocionālus pārdzīvojumus arī cietušo personu tuviniekiem, it sevišķi gadījumos, kad negadījumā bojā gājis kāds tuvs cilvēks. Šādās situācijas ir ļoti svarīgi, lai cietušais vai viņa tuvinieks saņemtu emocionālu atbalstu, tāpēc Biedrības psihologi būs gatavi bezmaksas sniegt profesionālu palīdzību, lai pārvarētu morālās ciešanas un sāpes. Nepieciešamības gadījumā, Biedrības psiholgs veiks psiholoģisko izpēti un sagatavos atzinumus.

Ikvienai personai, kura ir cietusi ceļu satiksmes negadījumā, kā arī viņas tuviniekiem, ir tiesības no atbildīgā apdrošinātāja saņemt apdrošināšanas kompensāciju, kas paredzēta radīto zaudējumu un morālā kaitējuma segšanai. Taču apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanai ir nepieciešamas zināšanas par apdrošināšanas atlīdzību veidiem, to pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem. Turklāt, gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis ārzemēs, ir jāpārzina šīs valsts likumdošana.

Biedrības apdrošināšanas speciālisti cietušajai personai un viņas tuviniekiem bez maksas sniegs konsultāciju par  tiesībām un iespējām saņemt zaudējumu kompensāciju no apdrošināšanas sabiedrības, ņemot vērā katras konkrētās valsts likumdošanu un pastāvošo praksi.

Lai nelaimes gadījumā cietusī persona varētu pieprasīt un saņemt kompensāciju no apdrošinātāja, Biedrības juristi un advokāti nodrošina cietušo personu un/vai viņu tuvinieku pārstāvību, kārtojot apdrošināšanas atlīdzību lietas apdrošināšanas sabiedrībās, tiesās un citās institūcijās.

Biedrības pārstāvji nepieciešamības gadījumā pārstāv cietušo personu intereses sarunās ar vainīgajām personām, kuru dēļ noticis nelaimes gadījums, vai apdrošināšanas sabiedrībām. Gadījumos, kad ir panākta abām pusēm pieņemama vienošanās par kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, Biedrības juristi sniedz palīdzību izlīguma sagatavošanai un noslēgšanai.

Nepieciešamības gadījumā Biedrības juristi un advokāti nodrošinās arī cietušās personas pārstāvību tiesu instancēs, kā arī sniegs cita veida juridisko palīdzību.

Cietušā tiesības

Par palīdzību

Back To Top