Tikšanās ar NRC „Vaivari”

  • 30/01/2020

Savstarpējās sadarbības veicināšanai organizēta un panākta vienošanās ar NRC „Vaivari” par vienotas informācijas apmaiņu ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem, realizējot mūsu biedrības mērķus atbalsta un profesionālas palīdzības sniegšanā.

Tikšanās ar sociālajiem dienestiem

  • 30/01/2020

gada nogalē tika organizēta plaša informatīva kampaņa, aptverot Latvijas lielās pilsētas un novadu centru sociālos dienestus, sniedzot detalizētu ieskatu par biedrības mērķiem un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iespēju nodrošināt biedrības bezmaksas pakalpojumus sociālo dienestu maznodrošinātiem, trūcīgiem un sociāli neaizsargātiem klientiem, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumos.

Tikšanās ar Autopārvadātāju Asociāciju

  • 30/01/2020

Informatīvās tikšanās laikā ar Autopārvadātāju Asociāciju tika organizēta biedrības sniegto pakalpojumu prezentācija, lai informētu Autopārvadātāju asociācijas biedrus par cietušo atbalsta un profesionālas palīdzības saņemšanu pēc ceļu satiksmes negadījumiem.

Tikšanās ar Latvijas Cilvēktiesību centru

  • 30/01/2020

Biedrības pārstāvji ir tikušies un uzsākuši sadarbību ar Latvijas Cilvēktiesību centru, lai veicinātu cietušo personu cilvēktiesību ievērošu uzsāktajās tiesvedībās. Savstarpējās sarunas ir aktualizējušas cilvēktiesību normu ievērošanu visiem Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstu personām, kuras fiziski un/vai morāli ir cietušas ceļu satiksmes negadījumos, kā arī citos nelaimes gadījumos, saskaņā ar VPA biedrības mērķi sniedzot atbalstu un profesionālu palīdzību, realizējot vienlīdzības un taisnīguma principus visās uzsāktajās tiesvedības lietās.