fbpx
skip to Main Content
+371 20 004 172 info@vpalv.com

Cietušo aizsardzības biedrība "VPA"

Ja esi cietusī persona vai zini kādu cilvēku, kurš Latvijā vai ārzemēs ir cietis ceļu satiksmes negadījumā vai citā nelaimes gadījumā, kā rezultātā ir gūtas fiziskas un morālas traumas, iegūta invaliditāte, zaudētas darbaspējas vai pat dzīvība, griezies pēc palīdzības Biedrībā.

Lasīt vairāk…

Biedrība sadarbojas ar uzņēmumiem, kuri vēlas nodrošināt, lai to darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošināta palīdzība apdrošināšanas atlīdzību jautājumu kārtošanā.

Lasīt vairāk…

 • Sazinies ar Biedrību, zvanot uz palīdzības tālruni +371 20004172
 • Saņem bezmaksas konsultācijas
 • Noskaidro, kādu palīdzību vari saņemt
 • Izmanto juridisku, psiholoģisku vai cita veida atbilstošu palīdzību
 • Uztici Biedrībai savu interešu pārstāvību apdrošināšanas sabiedrībās un citās iestādēs
 • Pilnvaro Biedrību pārstāvēt tevi tiesvedības procesos
 • Uzklausi ieteikumus par rehabilitācijas iespējām

Apdrošinātājam, pie kura iegādāta OCTA apdrošināšanas polise, ir pienākums cietušajai personai atlīdzināt gan materiālos, gan nemateriālos zaudējumus (morālo kaitējumu).

Cietušajai personai atlīdzināmie materiālie zaudējumi ir:

 • Par ārstēšanās izdevumiem;
 • Nesaņemtie ienākumi, kas radušies pārejošas darbnespējas dēļ;
 • Nesaņemtie ienākumi, kas radušies darbspēju zuduma dēļ.

Cietušajai personai atlīdzināmie nemateriālie zaudējumi ir morālais kaitējums, kas saistīts ar ciešanām un sāpēm, par:

 • Fizisku traumu;
 • Sakropļojumu vai invaliditāti.

Bojā gājušās personas tuviniekiem atlīdzināmie materiālie zaudējumi ir:

 • Bojā gājušās personas nesaņemtie ienākumi, kas, cietušajam dzīvam esot, pienācās katram apgādājamam;
 • Apbedīšanas izdevumi.

Bojā gājušās personas tuviniekiem atlīdzināmie nemateriālie zaudējumi ir morālais kaitējums, kas saistīts ar ciešanām un sāpēm, par:

 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi;
 • Apgādnieka, apgādājamā I grupas invaliditāti.

Eiropas Savienības tiesību akti uzliek dalībvalstīm noteikt vienlīdzīgas garantijas CSNg cietušajām personām neatkarīgi no viņu pilsonības un dzīvesvietas valsts. Tomēr šobrīd Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir nesamērīgi zems un tas nav atbilstošs Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.
Turklāt praksē novērots, ka ļoti bieži cietušās personas (Latvijas iedzīvotāji) no ārzemju apdrošināšanas kompānijām saņem neatbilstošu atlīdzību, jo savas valsts pilsoņiem ārzemju apdrošinātāji līdzīgās situācijās parasti izmaksā ievērojami lielākas apdrošināšanas atlīdzības.

Lai saņemtu atbilstošu apdrošināšanas atlīdzību ir jāpārzina Eiropas savienības tiesību akti apdrošināšanas jomā, kā arī CSNg vietas valsts likumdošana un apdrošināšanas atlīdzību izmaksu lietu prakse.

Biedrība vēlas panākt godīgu attieksmi no apdrošinātājiem un taisnīgu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu ikvienai cietušajai personai. Mēs strādājam, lai atbalstītu ikvienu cietušo personu un viņu tuviniekus, lai pēc nelaimes gadījuma ikviens saņemtu atbilstošu apdrošināšanas atlīdzību par radītajiem zaudējumiem un morālajām ciešanām.

Par biedrību

Cietušo aizsardzības biedrība “VPA” ir dibināta 2018. gada 23. maijā, apvienojoties domubiedriem, kuri savā profesionālajā darbībā ir guvuši lielu pieredzi, risinot jautājumus, kas saistīti ar palīdzību nelaimes gadījumos cietušajām personām, kā arī ar šo personu bojātajām mantām un īpašumiem…

Atsauksmes

Par biedrību

Par palīdzību

Cietušā tiesības

Pieredze

Back To Top