Pakalpojumi

Biedrības Mērķis

Biedrības mērķis ir sniegt atbalstu un profesionālu palīdzību personām (Latvijas Republikas rezidentiem), kuras kādā no Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm, ir fiziski un/vai morāli cietušas ceļu satiksmes negadījumos, kā arī citos nelaimes gadījumos.

Pakalpojumi

Speciālistu konsultācijas

Biedrībā darbojas dažādu jomu speciālisti – juristi, psihologi, medicīnas darbinieki, eksperti, u.c., kuri spēj katru situāciju izvērtēt individuāli un cietušajām personām sniegt:

  • konsultācijas par rīcību pēc nelaimes gadījuma;
  • informāciju par medicīniskās palīdzības veidiem un to saņemšanas iespējām;
  • Informācija par cietušās personas tiesībām un iespējām saņemt zaudējumu kompensāciju no vainīgās personas vai apdrošināšanas sabiedrības, ņemot vērā katras konkrētās valsts likumdošanu un pastāvošo praksi;
  • Informācija, par kompensāciju un apdrošināšanas atlīdzību veidiem (transporta līdzeklim un mantai nodarītie bojājumi, medicīniskās palīdzības, ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumi, invaliditātes pabalsti, darbaspēju zudums, negūtie ieņēmumi, morālā kompensācija u.c.);
  • psiholoģisko palīdzību.

Cietušās personas pārstāvība tiesā

Nepieciešamības gadījumā Biedrības juristi un advokāti nodrošinā cietušās personas pārstāvību tiesu instancēs, kā arī sniedz cita veida juridisko palīdzību.

Cietušo personu pārstāvība apdrošināšanas sabiedrībās

Lai nelaimes gadījumā cietusī persona varētu pieprasīt un saņemt kompensāciju no apdrošinātāja, Biedrības juristi un advokāti nodrošina cietušo personu pārstāvību, kārtojot apdrošināšanas atlīdzību lietas apdrošināšanas atlīdzību saņemšanai.

Palīdzība izlīgumu sagatavošanai un noslēgšanai

Biedrības pārstāvji nepieciešamības gadījumā pārstāv cietušo personu intereses sarunās ar vainīgajām personām, kuru dēļ noticis nelaimes gadījums, vai apdrošināšanas sabiedrībām.