Par Mums

Par Biedrību

Cietušo aizsardzības biedrība “VPA” ir dibināta 2018.gada 23.maijā, apvienojoties domubiedriem, kuri savā profesionālajā darbībā ir guvuši lielu pieredzi, risinot jautājumus, kas saistīti ar palīdzību nelaimes gadījumos cietušajām personām, kā arī ar šo personu bojātajām mantām un īpašumiem.

Katru dienu notiek ceļu satiksmes negadījumi, kuros cilvēki gūst dažāda rakstura traumas, kuru ārstēšana pārsvarā ir ilgstoša un komplicēta. Daudzi paliek par invalīdiem uz visu mūžu un zaudē iespēju pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un gūt ienākumus. Diemžēl arī bojāgājušo personu skaits nav mazs, kā rezultātā bieži bez apgādnieka paliek bojāgājušās personas bērni. Kā liecina prakse, cietušajām personām ir vajadzīga zinošu speciālistu palīdzība un konsultācijas, lai tās saņemtu atbilstošas atlīdzības un kompensācijas, it sevišķi gadījumos, kad Latvijas Republikas rezidenti ir cietuši ārvalstīs.

Ļoti bieži cietušās personas no ārzemju apdrošināšanas kompānijām saņem neatbilstošu atlīdzību, jo savas valsts pilsoņiem ārzemju apdrošinātāji līdzīgās situācijās parasti izmaksā ievērojami lielākas apdrošināšanas atlīdzības. .

Biedrībā darbojas vairāku profesiju pārstāvji – juristi, advokāti, medicīnas darbinieki, psihologi, tehniskie eksperti u.c., kuri, apvienojot savas profesionālās zināšanas, spēj sniegt gan informatīvas konsultācijas, gan praktisku palīdzību ikvienam, kurš nelaimes gadījuma rezultātā ir fiziski vai morāli cietis.

Biedru iestāšanās kārtība

01.

Iestāšanās

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība

02.

Formas Aizpilde

Lai kļūtu par Biedrības biedru ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums.

03.

Pieteikuma Nosūtīšana

Pieteikumu var nosūtīt pa pastu uz Biedrības juridisko adresi vai elektroniski parakstītu nosūtīt uz Biedrības e-pasta adresi:

04.

Dokumentu Kopijas

Nepieciešamības gadījumā Biedrības valde pieteicējam var pieprasīt iesniegt dokumentu kopijas, kas apliecina pieteicēja izglītību un/ vai profesionālo pieredzi.

Biedrības Biedri

Jānis Ābiks

Valdes Loceklis

Armands Briška

Valdes Loceklis

Jānis Bojaruns

Benita Griškevica

Sandra Katkovska

Oļegs Voronovs

Katrīna Reikmane

Izolde Glavāne

Edgars Trautmanis

Aiga Andersone